ETT - chusteczki dezynfekująco czyszczące

Przejdź do treści

Menu główne:

Polityka prywatności

Drogi Kliencie,

od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR)".

Dlatego też chcemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz o zasadach na jakich będzie się to odbywało od 25 maja 2018 roku. Poniżej przesyłamy Ci kilka ważnych informacji i prosimy abyś się z nimi zapoznał.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych będzie spółka Euro Trade Technology Sp. z o. o.. z siedzibą w Pile przy ul. Siemiradzkiego 19, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000164052,posiadająca NIP 7642399823, REGON 572107999, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, zwana dalej Administratorem Danych Osobowych.

W przypadku, gdybyś chciał się z nami skontaktować, a w szczególności w temacie związanym z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy Cię o kontakt pod adresem email: napkins@napkins.pl lub pod nr tel.: 67 213 71 83.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu realizacji zamówień wynikających zarówno z umów sprzedaży i zakupu, jaki i z ofert zakupowych, umów dostaw towarów i usług oraz w związku z realizacją celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, a w szczególności takich jak:

 • przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji zamówień, w tym informowanie Cię o statusie realizacji zamówienia
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu rozpatrywania reklamacji
 • przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji procedur wstrzymania i wycofania produktów z obrotu
 • przetwarzanie Twoich danych w celu dystrybucji kart substancji i mieszanin niebezpiecznych
 • przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji obowiązku zgłaszania działań niepożądanych
 • przetwarzanie Twoich danych w celu wykonania badań satysfakcji
 • przetwarzanie Twoich danych w celu wewnętrznych analiz sprzedażowych
 • przetwarzanie Twoich danych w celu obsługi należności
 • przetwarzanie Twoich danych w celu udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniach o wartości poniżej 30 000 EUR
 • przetwarzanie Twoich danych w celu informowania Cię o ofertach handlowych czyli: promocjach , ofertach, cennikach
 • przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych czyli informowania Cię o naszych produktach, nowościach, konferencjach, które organizujemy

W ramach jakich podstaw prawnych będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przetwarzanie Twoich danych będzie dozwolone tylko w oparciu o właściwe i zgodne z przepisami podstawy prawne, takie jak:
 • art. 6. ust 1 lit. b RODO – dla realizacji umów sprzedaży i zakupu, realizacji zamówień, informowania o statusie realizacji tych zamówień, dostaw, cenników i aktualizacji cenników, udziału w postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego oraz postępowaniach o wartości poniżej 30 000 EUR.
 • art. 6. ust 1 lit. c RODO – dla realizacji wypełnienia prawnego obowiązku wstrzymania lub wycofania w obrocie towarów (Rozp. MZ z dnia 12 marca 2008 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych Dz.U. 2008 57 poz. 347), realizacji obowiązku dostarczenia kart substancji chemicznych i mieszanin niebezpiecznych (Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2018 poz 143), zgłaszania działań niepożądanych (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne - Dz.U. 2001 nr 126 poz.1381z późn. zmianami).
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO - dla realizacji udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniach o wartości poniżej 30 000 EUR.
 • art. 6. ust 1 lit. f RODO – dla obsługi, dochodzenia i obrony w przypadku wzajemnych roszczeń, windykacji, zapobiegania oszustwom, rozpatrywania reklamacji, analiz statystycznych
 • art.6 ust 1 lit. a – Twoja konkretna zgoda wyrażona na potrzeby wysyłania Ci ofert handlowych, informacji o promocjach, newsletterów, informacji marketingowych, informacji o produktach

Czy możemy przekazywać i komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Tak, Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie np. agencjom marketingowym, audytorom, podwykonawcom naszych usług, w szczególności firmom kurierskim, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, dostawcom rozwiązań informatycznych, firmom windykacyjnym w celu ochrony własnych interesów oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do Twoich danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. organom ścigania, sądom, firmom windykacyjnym – tylko w przypadku, gdy wystąpią one z żądaniem o Twoje dane na podstawie stosownych podstaw prawa.

Jakie są Twoje prawa względem danych?

Będziesz mieć prawo żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do ich przenoszenia w przypadkach określonych w przepisach RODO. Będziesz mógł również wnieść sprzeciw względem przetwarzania danych a także cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługiwać Ci będzie także prawo wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
Twoje dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.


Zespół Euro Trade Technology Sp. z o. o.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego